uitgifte boek!Start

Gebruik van visualisaties

Criteria voor pictogrammen

Hoe visualisaties maken

Eigen materiaal

Beschikbaar materiaal

Visualisaties en dementie

Visualisaties en onderwijs

Boeken

Uitgifte boek

Links

Contact

Uitgifte nieuw boek!

Ondersteunend Communiceren:
werken met visualisaties

ondersteunend communiceren

Sinds het boekje “werken met visualisaties” is er heel wat gebeurd op vlak van ondersteunende  communicatie en werken met visualisaties. Er zijn heel wat nieuwe producten verschenen en de vraag naar uitgewerkte initiatieven naar aanleiding van bepaalde thema’s nam alsmaar toe. Dit boek is niet alleen qua lay out in een nieuw kleedje gestoken maar gaat bovendien ook verder in op thema’s zoals het visualiseren van een bewonersvergadering, het bepalen van het communicatie niveau en communicatieprofiel, visualisaties bij een ziekenhuisopname en het werken met Pictoselector.

Uiteraard wordt er voldoende aandacht besteed aan nieuw beschikbaar materiaal.

De bijlage uit het eerste boek “ een voorbeeld van een ondersteuningsplan en de kwaliteitsdomeinen van Schalock gevisualiseerd met Sclera picto's) en de nieuwe bijlage ‘ dementie bespreekbaar maken bij personen met een verstandelijke beperking “ en “ sociale vaardigheden ” kunnen na aankoop van het boek voortaan gedownload worden op de website van Garant.

 

Opnieuw kies ik  voor een praktische handleiding geschreven vanuit mijn persoonlijke ervaringen en initiatieven die ik de voorbije jaren heb uitgewerkt. Ik wens dan ook te benadrukken dat ik dit boekje zie als een praktische gids en niet als een theoretisch wetenschappelijk werk. Het is bedoeld als een concreet hulpmiddel voor begeleiders en ouders die vertrouwd zijn met personen met een beperking.

Omdat ook dit boek slechts een momentopname is en  er   wellicht nog heel wat zelfbedachte of bestaande systemen aan toegevoegd kunnen worden, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een warme oproep doen om alle bedenkingen, aanvullingen en eigen systemen door te geven via chrisderijdt@belgacom.net zodat dit boekje vervolledigd kan worden.

Ondersteunende communicatie bij personen met dementie.

In samenwerking met Wilma Scheres, auteur van het boek “Totale Communicatie” verscheen een nieuwe uitgave in opdracht van Isaac-NF.  

 

Het boek is bestemd voor familieleden en mantelzorgers in de thuissituatie, voor professionals maar ook voor iedereen die in zijn omgeving “geslaagde communicatie met een persoon met dementie” een kans wil geven.  

Met dank aan Wilma Scheres, Orthopedagoog , GH psycholoog , programmamanager Kentalis is auteur van het boek “ Totale communicatie” . Het was voor mij een eer om dit boek samen met haar te mogen schrijven. .

Het boek is verkrijgbaar bij Elsevier.

 

Werken met visualisaties

werken met visualisaties

"Werken met visualisatie: een praktische handleiding over visualiseren bij personen met een beperking" is sinds 2007 uitgegeven bij Uitgeverij Garant, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen aan 13 euro 90.   
Ik wens u alvast veel leesplezier toe.