Pictostudio Hallo’ een chat- en messaging app

Spelpartners ontwikkelde ‘Pictostudio Hallo’ een chat- en messaging app waarmee cliënten elkaar en hun netwerk (ouders, familie, vrienden, begeleiders) veilig simpele berichten met Visitaal-pictogrammen kunnen sturen.

Veel apps met pictogrammen zijn bedoeld om informatie tussen begeleider en cliënt te delen. Zij hebben een app ontwikkeld waarmee cliënten onderling kunnen communiceren. Zo kunnen ook cliënten met een verstandelijke beperking profiteren van technische ontwikkelingen, maak je ze digitaal vaardiger en vergroot je hun wereld.

De Visitaal-pictogrammen zijn ingedeeld in meerdere categorieën. Het aantal pictogrammen dat een cliënt tot zijn beschikking heeft kan op basis van zijn of haar niveau worden aangepast. Een bericht bestaat uit maximaal zes pictogrammen. Een pictogram wordt voorgelezen als je het een seconde lang aanraakt.

De app is in samenwerking met Middin ontwikkeld en binnenkort beschikbaar voor Android en iOS (iPhone). De app zou ook bruikbaar zijn voor oudere toestellen.

Meer info vind je op https://www.pictostudio.nl/pictostudio-hallo/