Ondersteunde communicatie bij dementie

Communiceren met mensen met dementie is vaak een heuse uitdaging, niet alleen voor mantelzorgers en familieleden maar ook voor vele professionals. Ondersteunende hulpmiddelen op communicatief vlak helpen de interactie tussen de persoon met dementie en zijn omgeving te verbeteren en bieden handvatten om moeilijk verstaanbaar gedrag te verminderen.
In dit boek ik samen met Wilma Scheres op zoek naar verschillende manieren om mensen met dementie structuur te bieden en communicatief te ondersteunen in het dagelijks leven. Ik ga ook nader in op mijn ervaringen als mantelzorger als een eerbetoon aan mijn moeder met dementie die mij mee nam in de wondere wereld van dementie.

Om alle mogelijkheden tot contact en communicatie te benutten, belichten de auteurs het principe van ‘ondersteunde communicatie’. Ze vertrekken vanuit de intentie om de persoon met dementie te willen begrijpen en gaan ervan uit dat alle gedrag betekenis heeft.
Dit boek vormt een praktische handleiding voor iedereen die efficiënt wil communiceren met personen met dementie. Het richt zich tot de professionele begeleider maar ook tot het gezins- en/of familielid, de mantelzorger en de vrijwilliger. Met gratis digitale extra’s:

  • Communicatieprofiel
  • Signalenlijst dementie
  • Informatiebrochure ‘Ondersteuning bieden aan mensen met dementie’
  • Video’s als visuele ondersteuning

3de herziene uitgave ISBN 978 94 6371 356 6 | 184 blz. | € 24,90 Ondersteunde communicatie bij dementie – Gompel&Svacina (gompel-svacina.eu)

Ondersteunde communicatie en visualisaties

Het nieuwe boek is er en werd gedoopt met als titel “ Ondersteunde communicatie met visualisaties.  Voortaan uitgegeven door Gompel&Svacina uitgevers dus niet alleen in een nieuw jasje gestoken maar ook herwerkt door er op vraag van het werkveld een aantal hoofdstukken aan toe te voegen. ‘ Kernwoordenschat en modeleren ( geschreven door Modem), visualisaties in het onderwijs, visualisaties bij personen met ASS en ondersteunende communicatie bij personen met dementie.

Het is boek is vanaf vandaag 3 december 2021 verkrijgbaar aan 24,50 euro.

Sinds het eerste boekje “werken met visualisaties” dat voor het eerst het daglicht zag in 1999  is er heel wat gebeurd op vlak van ondersteunde communicatie en werken met visualisaties. Er zijn heel wat nieuwe producten verschenen en de vraag naar uitgewerkte initiatieven naar aanleiding van bepaalde thema’s nam alsmaar toe. De hoofdstukken ‘ Werken met visualisaties en ondersteunde communicatie – Totale communicatie en het communicatieprofiel – Visualisatie vormen en visualisaties maken – Pictoselector  – visualiseren bij laagtaalvaardige en het visualiseren van een bewonersvergadering ‘ bleven behouden.  Opnieuw wordt er veel aandacht besteed aan nieuw beschikbaar materiaal.

De bijlagen ‘Het communicatieprofiel van Kudding en Partners én Blokhuis & Van Kooten, de brochure ondersteuning bieden aan mensen met dementie, de bundel sociale vaardigheden gevisualiseerd met Pictoselector,  een voorbeeld van een ondersteuningsplan, de kwaliteitsdomeinen van Schalock , hoe geweld voorkomen , brochure naar de dokter en hoe je zelf een eenvoudig communicatieboekje kan maken’ kan je gratis downloaden en afdrukken via de website van de uitgever: www.gompel-svacina.eu/product/ondersteunde-communicatie-met-visualisaties waar je tevens de inhoudsopgave en het voorwaard kan inkijken.

Dit boek is een welkome steun voor iedereen die efficiënt wil communiceren. Het richt zich met name tot professionals in de zorg, in het onderwijs en in de ouderenzorg. Ook familie en mantelzorgers van personen met een communicatieve beperking hebben baat bij deze kennis van ondersteunde communicatie.

Het blijft voor mij een groot vraagteken waarom er zo weinig gevisualiseerd materiaal gedeeld wordt . Ook jij hebt wellicht heel wat zelfbedachte of bestaande systemen dus ik blijf een warme oproep doen om ook jouw gevisualiseerd materiaal te delen via chrisderijdt@gmail.com zodat dit boekje vervolledigd kan worden.

Ondersteunde communicatie met visualisaties – Gompel&Svacina (gompel-svacina.eu)

Vanaf oktober 2021 nieuwe publicaties

Vanaf september 2021 ga ik in zee met een nieuwe uitgever nl. Gompel&Svacina uitgevers voor wie ik momenteel bezig ben aan de herwerking van het boek “ondersteunend communiceren: werken met visualisaties” dat tegen het eind van dit jaar verkrijgbaar zal zijn.

Het boek ‘ondersteunend communiceren bij personen met dementie” komt na overleg met Wilma Scheres naar Vlaanderen en zal in een nieuw jasje uitgegeven worden bij Gompel&Svacina .  

Samen met Chris Van Dam ben ik het  praktijkboek “ oplossingsgericht werken & visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking ‘ aan het herwerken zodat het gevisualiseerd materiaal dat hiervoor ontwikkeld is, nog extra in de verf gezet kan worden.

Graag introduceer ik ook bij jullie het boek “Groepsdynamisch begeleiden

Praktische handvaten voor de oplossingsgerichte groeps- en teambegeleider’  dat sinds vandaag verkrijgbaar is bij Borgerhoff & Lamberigts www.borgerhoff-lamberigts.be.

Het boek wordt niet ondersteund met pictogrammen maar kan wel een houvast bieden voor (team) begeleiders die werken met groepen.

Of het nu begeleiders zijn van grote groepen of kleine teams, allemaal dragen ze groepsdynamiek hoog in het vaandel. Groepsdynamisch begeleiden leidt hen op de goede weg doorheen de sociale sector. 

Chris De Rijdt en Chris Van Dam maken je wegwijs in de wereld van groepsdynamisch begeleiden. Ontdek het verschil tussen groepen en teams, teamontwikkelingsfases, proactieve cirkels … Ook enkele oude bekenden zoals Tuckman, Belbin en Leary steken in dit boek de kop op. Deze modellen zijn niet alleen doeltreffend, maar vormen tevens een nuttige basis voor iedere groepsbegeleider of teamcoach. De praktijk is de leermeester van alle dingen: de auteurs delen daarom heel wat persoonlijke ervaringen met jou. 

Groepsdynamisch begeleiden is vernieuwend door de link met het oplossingsgericht werken en de sterke focus op de praktijk.

Wie interesse heeft in de boekvoorstelling ‘ Groepsdynamisch werken + Teamcoaching’ op 9 september 2021 kan zich inschrijven via

https://www.hogent.be/nieuws-info/agenda/coachingscafe-werken-met-groepen-en-teamcoaching/

Wie suggesties heeft om een gevisualiseerd met dit thema aan de slag te gaan om de groepsdynamiek in zijn groep te ondersteunen of gevisualiseerd materiaal  wil delen, kan steeds met mij contact opnemen via chrisderijdt@gmail.com

Inclusief vergaderen: meer dan een cliëntvergadering

Heel wat voorzieningen organiseren vergaderingen met en voor hun cliënten.

Maar wat verstaan we onder bewonersvergadering, gebruikersoverleg of cliëntenraad?

  • Hoe krijg je de directie en het beleid zo ver dat zij bereid zijn om hier tijd en middelen in te investeren?
  • Waar dien je rekening mee te houden tijdens de voorbereiding, de vergadering zelf en het maken van het verslag?
  • Welke visualisaties en hulpmiddelen kan je inzetten om de betrokkenheid te vergroten?

Bart Serrien en Chris De Rijdt gingen de uitdaging aan om vergaderen met cliënten toegankelijker te maken zodat cliënten volwaardig kunnen deelnemen aan een overleg .Zij introduceren het begrip ‘inclusief vergaderen’.

De auteurs laten zien hoe inclusief vergaderen een proces is en wat dit in de praktijk betekent. Je vindt er heel wat suggesties en mogelijkheden in terug waaruit je zelf een keuze kan maken om je eigen vergaderingen op te starten of te verfijnen. De hulpmiddelen en tips komen vooral uit praktijkervaring in het vergaderen met personen met een verstandelijke beperking. Toch zijn die ook toepasbaar op alle doelgroepen waar communicatie en denkprocessen moeilijker zijn: het helpt je vergaderingen te ondersteunen bij laagtaalvaardigen, anderstaligen, senioren, kleuters en jongeren met of zonder beperking. De tips zijn niet alleen bruikbaar voor vergaderen met cliënten, maar nodigen de lezer tegelijkertijd uit de eigen teamvergadering kritisch te bekijken.

Voor dit boek heeft Bart Serrien heel veel gevisualiseerd materiaal ontwikkeld dat u op maat van uw cliënt kan aanpassen.

Bij de verschillende aspecten van het vergaderen wordt telkens een link naar gevisualiseerd materiaal en sjablonen voorzien. Zo kan je meteen zelf aan de slag.

De laatste exemplaren zijn nog verkrijgbaar bij bij Garant Uitgevers   ISBN:9789044136098  aangezien ik de samenwerking met Garant heb beëindigd en vanaf september 2021  in zee ga met  Gompel&Svacina uitgevers

Prijs: € 18.50 

Wie interesse heeft in een workshop of presentatie ‘inclusief vergaderen: meer dan een cliëntvergadering”, kan mij contacteren via chrisderijdt@gmail.com.  

Oog voor kwaliteit: visualiseren van kwaliteitszorg

Visualiseren van kwaliteitszorg is een onmisbare schakel in het werken aan kwaliteitsverbetering: de informatie geeft inzicht en overzicht, verdieping en vaak nieuwe invalshoeken. Bij het doorgronden van een situatie, het onderzoeken van nieuwe denkrichtingen of het uitwerken en toepassen van de juiste verbeteracties is het visualiseren van informatie van groot nut.

Zowel individueel als in groep geeft het visualiseren van kwaliteitszorg de volgende effecten:

  • het brengt de informatie over op een andere manier; genuanceerder, creatiever, laat een groter beeld zien, geeft aha-erlebnis, kan beïnvloeden en enthousiasmeren;
  • het kan prikkelen, associëren en imagineren;
  • het roept beelden op die wij in woorden niet adequaat kunnen beschrijven

Op vraag van het VVSG werkte ik mee aan het boek “oog voor kwaliteit: visualiseren van kwaliteitszorg” waar ik een hoofdstuk besteed aan het visualiseren van de kwaliteitszorg , visualiseren in woonzorgvoorzieningen en visualiseren bij laagtaalvaardige mensen.

Meer info: www.politeia.be

Praktijkboek over oplossingsgericht werken en visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking

In mei 2017 werd dit boek herwerkt a.h.v. een uitgebreide bijlage  gevisualiseerde complimenten, een hoofdstuk rond Kid’s Skills en de 15 stappen van Kid’s Skills gevisualiseerd.  

Aangezien ik vanaf september 2021 samenwerk met Gompel&Svacina uitgevers wordt dit boek momenteel herwerkt  .  Houd dus zeker de releasedatum voor deze nieuwe uitgave in de gaten. 

Oplossingsgericht werken is zoveel meer dan een gespreksmodel of een verzameling technieken. Het gaat over een manier van omgaan met elkaar, in het leven staan en kwaliteit geven aan het eigen leven en dat van anderen.

Begeleiders focussen hoe langer hoe meer op het samen zoeken naar een oplossing en minder op de problemen waar de cliënt soms nog tegen aanloopt. De gesprekken met cliënten zijn anders, ze groeien en zetten stappen om verandering teweeg te brengen.

Dit praktijkboek inspireert en geeft handvatten om oplossingsgericht aan de slag te gaan. Het gebruik van visualisaties helpt hierbij. De voorbeelden in het boek kunnen op maat worden aangepast.

Het boek is gevisualiseerd met Sclera-pictogrammen en bevat een unieke code waarmee je alle bijlagen in kleur kan downloaden.

Het boek wordt ook als handboek gebruikt in opleidingen “oplossingsgericht werken” of ‘ krachtgericht werken”

Over de auteur(s):

Chris De Rijdt, bachelor in de orthopedagogiek, is praktijklector aan de Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn. Ze werkte voordien als begeleidster/groepschef bij mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met gedragsproblemen.

Bart Serrien is de bezieler en de ontwerper van de Sclera-pictogrammen. Sclera, met zetel in Zwijdrecht (B), biedt ondersteuning aan uiteenlopende doelgroepen door het ontwerpen van pictogrammen en vorming op maat rond het gebruik van pictogrammen.

Chris Van Dam is staflid van het Korzybski Instituut in Brugge en praktijklector aan de Hogeschool Gent. Hij is vooral actief als coach, supervisor en trainer.

Wie interesse heeft in een presentatie of een workshop “oplossingsgericht werken bij personen met een verstandelijke beperking” kan ons contacteren via chrisderijdt@gmail.com.

 

Ondersteunende communicatie bij personen met dementie

De tweede  herziene druk is niet langer verkrijgbaar bij Elsevier. Wilma Scheres en Chris De Rijdt zijn samen opnieuw in de pen gekropen en gaan ook voor dit boek in zee met Gompel en Svacina. Eind maart 2O22 mag je de nieuwe versie van ‘ Ondersteunde communicatie en dementie ‘ verwachten met extra aandacht voor o.a. agressie bij personen met dementie, het effect van intuïtie, instinct en intelect op de waarneming en het gedrag van personen met dementie en nog veel meer dus houd zeker de releasedatum voor deze nieuwe uitgave in de gaten.

Wie interesse heeft in een presentatie , een workshop “ondersteunend communiceren bij personen met dementie”  of een praatcafé kan ons contacteren via chrisderijdt@gmail.com