Praktijkboek over oplossingsgericht werken en visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking

In mei 2017 werd dit boek herwerkt a.h.v. een uitgebreide bijlage  gevisualiseerde complimenten, een hoofdstuk rond Kid’s Skills en de 15 stappen van Kid’s Skills gevisualiseerd.  

Aangezien ik vanaf september 2021 samenwerk met Gompel&Svacina uitgevers wordt dit boek momenteel herwerkt  .  Houd dus zeker de releasedatum voor deze nieuwe uitgave in de gaten. 

Oplossingsgericht werken is zoveel meer dan een gespreksmodel of een verzameling technieken. Het gaat over een manier van omgaan met elkaar, in het leven staan en kwaliteit geven aan het eigen leven en dat van anderen.

Begeleiders focussen hoe langer hoe meer op het samen zoeken naar een oplossing en minder op de problemen waar de cliënt soms nog tegen aanloopt. De gesprekken met cliënten zijn anders, ze groeien en zetten stappen om verandering teweeg te brengen.

Dit praktijkboek inspireert en geeft handvatten om oplossingsgericht aan de slag te gaan. Het gebruik van visualisaties helpt hierbij. De voorbeelden in het boek kunnen op maat worden aangepast.

Het boek is gevisualiseerd met Sclera-pictogrammen en bevat een unieke code waarmee je alle bijlagen in kleur kan downloaden.

Het boek wordt ook als handboek gebruikt in opleidingen “oplossingsgericht werken” of ‘ krachtgericht werken”

Over de auteur(s):

Chris De Rijdt, bachelor in de orthopedagogiek, is praktijklector aan de Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn. Ze werkte voordien als begeleidster/groepschef bij mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met gedragsproblemen.

Bart Serrien is de bezieler en de ontwerper van de Sclera-pictogrammen. Sclera, met zetel in Zwijdrecht (B), biedt ondersteuning aan uiteenlopende doelgroepen door het ontwerpen van pictogrammen en vorming op maat rond het gebruik van pictogrammen.

Chris Van Dam is staflid van het Korzybski Instituut in Brugge en praktijklector aan de Hogeschool Gent. Hij is vooral actief als coach, supervisor en trainer.

Wie interesse heeft in een presentatie of een workshop “oplossingsgericht werken bij personen met een verstandelijke beperking” kan ons contacteren via chrisderijdt@gmail.com.

 

Interculturele praatwijzer

Het valt vaak niet mee om in gesprek te gaan over opvoeding en verzorging met ouders met een niet-westerse culturele achtergrond die het Nederlands onvoldoende beheersen. De Interculturele Praatwijzer is een map met praktische visuele- en meertalige hulpmiddelen voor jeugdzorgwerkers en andere professionals. In deze set is ook extra aandacht voor opvoedingsproblemen van kinderen met een beperking. 
 
De praktische tools zijn meertalig (Frans, Engels, Arabisch en Turks)en kunnen direct ingezet worden ter ondersteuning van het gesprek met anderstalige ouders.
 
Voor wie
Consulenten, gezinsbegeleiders, hulp- zorgverleners, huisartsen, gezinsvoogden e.a., die ouders en kinderen/jongeren ondersteunen wanneer er zorgen zijn over de gezondheid, opvoeding, ontwikkeling of gedrag van het kind.
 
Waarom
Voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen, is visuele ondersteuning nuttig om te kunnen begrijpen wat wordt bedoeld én om te kunnen participeren. Uit onderzoek en ervaring weten we dat dit goed werkt. Dit geldt des te meer wanneer bij de jeugdige of ouders sprake is van een (licht) verstandelijke beperking.
 
De Interculturele Praatwijzer is ontwikkeld  door Spelpartners https://www.spelpartnershop.nl/winkel/expertisecentrum-wsg/interculturele-praatwijzer-2/