Interculturele praatwijzer

Het valt vaak niet mee om in gesprek te gaan over opvoeding en verzorging met ouders met een niet-westerse culturele achtergrond die het Nederlands onvoldoende beheersen. De Interculturele Praatwijzer is een map met praktische visuele- en meertalige hulpmiddelen voor jeugdzorgwerkers en andere professionals. In deze set is ook extra aandacht voor opvoedingsproblemen van kinderen met een beperking. 
 
De praktische tools zijn meertalig (Frans, Engels, Arabisch en Turks)en kunnen direct ingezet worden ter ondersteuning van het gesprek met anderstalige ouders.
 
Voor wie
Consulenten, gezinsbegeleiders, hulp- zorgverleners, huisartsen, gezinsvoogden e.a., die ouders en kinderen/jongeren ondersteunen wanneer er zorgen zijn over de gezondheid, opvoeding, ontwikkeling of gedrag van het kind.
 
Waarom
Voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen, is visuele ondersteuning nuttig om te kunnen begrijpen wat wordt bedoeld én om te kunnen participeren. Uit onderzoek en ervaring weten we dat dit goed werkt. Dit geldt des te meer wanneer bij de jeugdige of ouders sprake is van een (licht) verstandelijke beperking.
 
De Interculturele Praatwijzer is ontwikkeld  door Spelpartners https://www.spelpartnershop.nl/winkel/expertisecentrum-wsg/interculturele-praatwijzer-2/