Gratis download gevisualiseerd materiaal bewonersvergadering

De hulpmiddelen en tips die aan bod komen in het boek ‘inclusief vergaderen” komen vooral uit praktijkervaring in het vergaderen met personen met een verstandelijke beperking. Toch zijn die ook toepasbaar op alle doelgroepen waar communicatie en denkprocessen moeilijker zijn: het helpt je vergaderingen te ondersteunen bij laagtaalvaardigen, anderstaligen, senioren, kleuters en jongeren met of zonder beperking.

Voor de verschillende aspecten van het vergaderen wordt telkens gevisualiseerd materiaal en sjablonen voorzien die ontworpen zijn door Bart Serrien en die je gratis op de website van sclera kan downloaden onder de rubriek ‘ iris visualisaties – inclusief vergaderen’ Zo kan je meteen zelf aan de slag.

Je kan kiezen uit een versie in Word zodat je het zelf nog kan aanpassen of een PDF bestand dat print klaar is en meteen gebruikt kan worden.

Invulkaarten agendapunt

Sommige agendapunten vinden zelf hun weg naar jou, andere moet je verzamelen. Een brievenbus en voorgedrukte invulkaarten helpen de cliënt zijn agendapunten voor te dragen. Je kan kiezen uit ‘ik heb een idee’ voor wie op de vergadering een idee wilt aanbrengen, ‘een pluim’ of ‘een compliment’ voor wie op de vergadering een pluim of een compliment wil geven. , ‘goed’ voor wie op de vergadering wilt aangeven wat goed is of ‘niet goed ‘ voor wie op de vergadering een klacht wilt bespreken.

Verklikker stopborden of aandachtkaartjes

Deze kaarten helpen de cliënt een probleem aangeven op een subtiele manier tijdens de vergadering. Tegelijkertijd verlaagt de kaart de drempel om het probleem aan te geven.

De verschillende verklikkers, stopborden en aandachtkaarten zijn gebundeld op één blad, voorzien van snijlijnen. Af te drukken in kleur, nadien te lamineren.

Inclusief vergaderen: meer dan een cliëntvergadering

Heel wat voorzieningen organiseren vergaderingen met en voor hun cliënten.

Maar wat verstaan we onder bewonersvergadering, gebruikersoverleg of cliëntenraad?

  • Hoe krijg je de directie en het beleid zo ver dat zij bereid zijn om hier tijd en middelen in te investeren?
  • Waar dien je rekening mee te houden tijdens de voorbereiding, de vergadering zelf en het maken van het verslag?
  • Welke visualisaties en hulpmiddelen kan je inzetten om de betrokkenheid te vergroten?

Bart Serrien en Chris De Rijdt gingen de uitdaging aan om vergaderen met cliënten toegankelijker te maken zodat cliënten volwaardig kunnen deelnemen aan een overleg .Zij introduceren het begrip ‘inclusief vergaderen’.

De auteurs laten zien hoe inclusief vergaderen een proces is en wat dit in de praktijk betekent. Je vindt er heel wat suggesties en mogelijkheden in terug waaruit je zelf een keuze kan maken om je eigen vergaderingen op te starten of te verfijnen. De hulpmiddelen en tips komen vooral uit praktijkervaring in het vergaderen met personen met een verstandelijke beperking. Toch zijn die ook toepasbaar op alle doelgroepen waar communicatie en denkprocessen moeilijker zijn: het helpt je vergaderingen te ondersteunen bij laagtaalvaardigen, anderstaligen, senioren, kleuters en jongeren met of zonder beperking. De tips zijn niet alleen bruikbaar voor vergaderen met cliënten, maar nodigen de lezer tegelijkertijd uit de eigen teamvergadering kritisch te bekijken.

Voor dit boek heeft Bart Serrien heel veel gevisualiseerd materiaal ontwikkeld dat u op maat van uw cliënt kan aanpassen.

Bij de verschillende aspecten van het vergaderen wordt telkens een link naar gevisualiseerd materiaal en sjablonen voorzien. Zo kan je meteen zelf aan de slag.

De laatste exemplaren zijn nog verkrijgbaar bij bij Garant Uitgevers   ISBN:9789044136098  aangezien ik de samenwerking met Garant heb beëindigd en vanaf september 2021  in zee ga met  Gompel&Svacina uitgevers

Prijs: € 18.50 

Wie interesse heeft in een workshop of presentatie ‘inclusief vergaderen: meer dan een cliëntvergadering”, kan mij contacteren via chrisderijdt@gmail.com.