Themalied OC Stichting Milo

Het thema lied ‘ Ga er maar van uit’ van Stichting Milo moet je gezien hebben. Het lied benadrukt nog eens extra dat iedereen van zich kan laten horen.

Als we er nou eens allemaal vanuit gaan dat er altijd een mogelijkheid is om je te leren uiten? Hoe moeilijk het soms ook is en hoe lang die weg soms lijkt.

Met zijn allen kunnen wij het verschil maken, want als het mis gaat in de communicatie is dat nooit een probleem van maar één persoon.

https://www.youtube.com/watch?v=pAcAjXfY7-Y

Het filmpje Ondersteunde communicatie van Isaac – Nf moet je gezien hebben !

<a href=”https://www.youtube.com/watch?v=85FJa5NEef4&t=”>https://www.youtube.com/watch?v=85FJa5NEef4&t=</a>75

Toolkit seksualiteit bespreekbaar stellen

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een omgeving nodig die niet alleen gesproken taal maar ook bewust andere communicatievormen als foto’s, pictogrammen, tekeningen en gedrag inzet.

Om ouders en professionals te ondersteunen in de communicatie over lichaam & seksualiteit, ontwikkelde Wilma Scheres de toolkit “Totale Communicatie, lichaam & seksualiteit” met Visitaal pictogram-men, kleurenfoto’s, beeldverhalen, puzzels en nog veel meer.

De toolkit “ Hallo ik wie ben ik, wat wil ik, en wat kan ik: seksuele beleving bij gehandicapten’ die hoort bij het boek “Hallo ik ‘ van Rosalie Jeurissen-Steeghs ging nog een stapje verder en bood ook materiaal aan rond vriendschappen en verzorging.

Persoonlijk vind ik het duidelijkste visualisatiemateriaal dat ooit  ontwikkeld zijn rond het bespreekbaar stellen van seksualiteit bij personen met een verstandelijke beperking maar helaas zijn ze wel niet meer verkrijgbaar  in de handel. Ik toon hem tijdens mijn vormingen en hij is ook te ontlenen bij Sensoa.

Het is onmogelijk om alle uitgaven rond seksualiteit met gevisualiseerd materiaal hier op te lijsten.

Ik verwijs wel naar de bundel “ Je lijf enzo”  een voorlichtingsbundel over seksualiteit en weerbaarheid geschreven voor mensen met een verstandelijke beperking  door Annette Mol omdat deze gratis te downloaden is. De bundel bestaat uit verschillende thema’s zoals het lichaam, hygiëne, opkomen voor jezelf, vriendschap en relaties, vrijen en seks De teksten zijn eenvoudig en worden toegelicht met picto’s.

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gezondheid/seksualiteit-weerbaarheid-je-lijf-enzo-bundel

Toolkit kinderen waar kies ik voor

De toolkit ‘ Kinderen waar kies ik voor” bevat materialen om kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking bespreekbaar te stellen. In de toolkit vind je een stellingenspel voor hulpverleners , wensenkwartet, oefenmateriaal ‘kinderwens kijken naar keuzes ‘ dat je kan gebruiken tijdens themabijeenkomsten, weet waarvoor ik kies een werkpakket voor cliënten en een zwangerschapsboek met uitleg over zwangerschap voor cliënten..

Het is bijzonder dat deze toolkit gratis en vooral printklaar wordt aangeboden op de website kinderwens en ouderschap van ASVZ .

Meer info op https://www.asvz.nl/specialismen/kinderwens-ouderschap/

Zij  hopen dat hun  website en het materiaal uit de digitale koffer nuttige handreikingen voor je zijn. Ze benadrukken dat  elke situatie anders is en elke unieke persoon met een verstandelijke beperking –   elke cultuur een eigen benadering vraagt.  Daarom kun je de downloads ook aanpassen en op maat maken door een mail te sturen naar mhodes@asvz.nl

In ruil voor het materiaal vragen zij om hen ons op de hoogte te houden van de effecten die je met het materiaal bereikt zodat kennis en ervaringen kunnen uitgewisseld worden.

Ik ben sterk onder de indruk van deze toolkit en hij kan ook inspireren voor andere thema’s

Op stap

‘Op Stap’ biedt op een aantrekkelijke wijze een leermethode aan waarin de autonomie van de cliënten wordt vergroot op het gebied van persoonlijke verzorging en huishoudelijke vaardigheden. De methode is breed inzetbaar en kan worden aangeboden door iedereen die zich er bekwaam voor voelt, zoals ouders, begeleiders, scholen of zorginstellingen.

‘Op Stap’ heeft 16 werkkaarten waar visualisatie centraal staat. Iedere werkkaart bevat foto’s over het uitvoeren van de vaardigheid. De foto’s worden ondersteunt door korte zinnen voor uitleg. De werkkaarten zijn in drie niveaus opgesteld. Er zit bij iedere werkkaart een begeleiderkaart gevoegd waarop beschreven staat wat er van de begeleider verwacht wordt aan extra uitleg.  De kaarten zijn verdeeld over persoonlijke verzorging en huishoudelijke vaardigheden zoals jezelf wassen, stofzuigen, thee zetten, boterham klaarmaken, vaatwasser in- en uitruimen en nog meer.

Op Stap’ is een praktisch hulpmiddel voor begeleiders van (jong)volwassenen met een (matig) verstandelijke beperking die zich graag willen en kunnen ontwikkelen op het gebied van de zelfredzaamheid in de praktijk. Naast dat het voor deze doelgroep geschreven is kan het ook gebruikt worden voor kinderen die graag vaardigheden willen leren op het gebied van de persoonlijke verzorging en zelfredzaamheid binnen het huishouden.

Te verkrijgen bij Graviant

https://www.graviant.nl/op-stap-basisset.html

Gratis planbord voor kleuters

Een mama ging op zoek naar een oplossing voor een briesende kleuter die soms uit zijn oren krijgt, wanneer de dingen niet gaan zoals ze moeten gaan.

Haar kleuter ontploft niet zo maar vind het moeilijk om vooruit te kijken. Wat er in de (nabije) toekomst gaat gebeuren, is voor een kleuter vaak onvoorspelbaar en dat maakt hem onzeker. Die onzekerheid kan je proberen weg te nemen door overzicht en structuur te bieden. Onder hem mom “ ‘voorkomen is beter dan genezen’ maakte deze mama een planbord voor het gezin voor thuis. Je kan dit planbord en de dagritmekaartjes (activiteitenkaartjes, ontspanningskaartjes, verzorgingskaartjes)

Het planbord en kaartjes uitprinten  op A3 of  A4 papier, lamineren, voorzien van zelfklevende magneetstrip en je weekplanning is klaar.

https://www.moodkids.nl/opvoeden/2019/01/17/gratis-planbord-voor-het-gezin

Ondersteunende communicatie in Coronatijden

In Coronatijden hebben ook mensen met een communicatieve beperking ondersteuning nodig.

Modem heeft heel wat bruikbare tips die ik jullie niet wil onthouden dus neem zeker eens een kijkje op  https://www.modemadvies.be/coronatips

Visitaal heeft dan weer in samenwerking met zorginstelling Middin een set laagdrempelige zwart-wit-pictogrammen ontworpen rondom het Coronavirus. Met de set pictogrammen kan worden uitgelegd hoe je door een aantal simpele stappen te volgen de kans op besmetting zo klein mogelijk houdt.

Het stappenplan “handen wassen”, thuisisolatie en voorkom besmetting kan je gratis downloaden als PDF-bestand.

https://www.pictostudio.nl/2020/02/28/gratis-pdf-met-pictogrammen-corona-virus/

Nieuwe AIT

Goed nieuws voor wie nog werkt met de papieren versie van de AIT Arbeidsinteresse test.

Deze ArbeidsInteresse Test (AIT) is een visuele test die online kan worden afgelegd en ontwikkeld werd door MPI Oosterlo & Thomas More Kempen om de interesse in bepaalde werkgebieden te tonen zonder meteen rekening te houden met de competenties.

De test schetst een beeld van de werkgebieden waarin de testpersoon wil werken of niet en levert informatie die aanvullend is bij andere methodieken die peilen naar arbeidsinteresse.

De gebruiker krijgt één foto tegelijk te zien en kan vervolgens zijn / haar voorkeur aangeven door de rode (negatieve) of groene (positieve) knop te selecteren.

Als de gebruiker geen mening heeft over een foto, kan hij / zij deze foto overslaan.

De foto’s zijn verdeeld in verschillende werkgebieden (bijvoorbeeld: voedselbereidingswerk, klantgericht werk, administratief werk, enz.).

Na het beëindigen van de test, tonen de resultaten aan welke werkgebieden de voorkeur van de gebruiker heeft.

De AIT is beschikbaar voor organisaties die werken met mensen met een verstandelijke beperking maar ik zie alvast heel wat mogelijkheden voor andere doelgroepen om de interesses voor werk te screenen.

Je kan de AIT terugvinden op www.arbeidsinteressetest.be

Het doel van de AIT is om de interesses voor werk van onze doelgroep regelmatig te screenen.

Heb je interesse om de test gratis uit te proberen? Stuur dan een mailtje naar Raf.Hensbergen@mpi-oosterlo.be

De AIT zal gratis aangeboden worden aan alle leden van het Platform Begeleid Werken (www.begeleidwerken.be).

Pictostudio Hallo’ een chat- en messaging app

Spelpartners ontwikkelde ‘Pictostudio Hallo’ een chat- en messaging app waarmee cliënten elkaar en hun netwerk (ouders, familie, vrienden, begeleiders) veilig simpele berichten met Visitaal-pictogrammen kunnen sturen.

Veel apps met pictogrammen zijn bedoeld om informatie tussen begeleider en cliënt te delen. Zij hebben een app ontwikkeld waarmee cliënten onderling kunnen communiceren. Zo kunnen ook cliënten met een verstandelijke beperking profiteren van technische ontwikkelingen, maak je ze digitaal vaardiger en vergroot je hun wereld.

De Visitaal-pictogrammen zijn ingedeeld in meerdere categorieën. Het aantal pictogrammen dat een cliënt tot zijn beschikking heeft kan op basis van zijn of haar niveau worden aangepast. Een bericht bestaat uit maximaal zes pictogrammen. Een pictogram wordt voorgelezen als je het een seconde lang aanraakt.

De app is in samenwerking met Middin ontwikkeld en binnenkort beschikbaar voor Android en iOS (iPhone). De app zou ook bruikbaar zijn voor oudere toestellen.

Meer info vind je op https://www.pictostudio.nl/pictostudio-hallo/

Time Timer

“Hoeveel tijd hebben we nog?” is een veel gestelde vraag. Verstreken tijd is een abstract begrip, moeilijk te begrijpen en nog moeilijker te beheren. Maar het leren omgaan met tijd is voor velen de eerste stap naar zelfstandigheid. Het is daarom belangrijk het begrip verstreken tijd goed te begrijpen om efficiënt te leren omgaan met tijd.

Sinds het ontstaan van de Time Timer is het gamma ,om nauwkeurig de resterende en verstreken tijd bij een opdracht aan te duiden, zo uitgebreid dat we graag verwijzen naar hun website om alle producten en wat nieuw is te bekijken.

De Time Timer helpt kinderen en volwassenen bij het verwerven van inzicht rond tijd (1 uur) , het plannen van een taak, een spel, een opdracht enz. omdat men visueel kan waarnemen hoeveel tijd hen nog rest. De rode schijf wordt tegen de wijzerzin op de gewenste tijd (max. 6O minuten) ingesteld. De rode zone duidt de resterende tijd aan en verdwijnt naarmate de tijd verstrijkt.

Het nieuwe model Timer Plus  heeft een transparant kunststof glas waarmee de bekende rode schijf wordt beschermd

Met de Time Timer blanco kaarten biedt men nieuwe mogelijkheden om de Time Timer te gebruiken omdat je zelf creatief aan de slag kan gaan. Door visualisaties te plakken op de blanco voorkant of er met ene afwasbare stift op te schrijven, markeer je de tijdsverminderingen ipv het gebruik van cijfers.

Een softwareprogramma maakt het mogelijk om de Time Timer te projecteren op een groot scherm zodat het ook gebruikt kan worden bij examens, een activiteit in een klas of een quiz.

Op de website www.timetimer.nl kan je de verschillende producten bekijken

Time Timer Pictogram Kit

De Time Timer Magnetic Pictogram Kit is een aanrader en een makkelijk te gebruiken hulpmiddel voor kinderen die iets meer ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijkse bezigheden. Het gebruik van pictogrammen is het meest effectief in combinatie met een Time Timer. De pictogrammen kunnen helpen bijvoorbeeld de zelfstandigheid te vergroten en een besef van tijd te ontwikkelen tijdens allerlei dagelijkse bezigheden, zoals aankleden, persoonlijke hygiëne, spelen, school en diverse andere activiteiten.

De set is magnetisch, duurzaam en klaar voor gebruik. U hoeft niets te printen of te knippen, er hoeft geen lijm, klittenband of plakband gebruikt te worden. De illustraties zijn eenvoudig en makkelijk te begrijpen voor ieder kind. Er hoort een magnetische deurhanger, een handig tasje voor vier pictogrammen en een magnetisch bord bij dat niet alleen door kinderen kan gebruikt worden.