Nieuwe AIT

Goed nieuws voor wie nog werkt met de papieren versie van de AIT Arbeidsinteresse test.

Deze ArbeidsInteresse Test (AIT) is een visuele test die online kan worden afgelegd en ontwikkeld werd door MPI Oosterlo & Thomas More Kempen om de interesse in bepaalde werkgebieden te tonen zonder meteen rekening te houden met de competenties.

De test schetst een beeld van de werkgebieden waarin de testpersoon wil werken of niet en levert informatie die aanvullend is bij andere methodieken die peilen naar arbeidsinteresse.

De gebruiker krijgt één foto tegelijk te zien en kan vervolgens zijn / haar voorkeur aangeven door de rode (negatieve) of groene (positieve) knop te selecteren.

Als de gebruiker geen mening heeft over een foto, kan hij / zij deze foto overslaan.

De foto’s zijn verdeeld in verschillende werkgebieden (bijvoorbeeld: voedselbereidingswerk, klantgericht werk, administratief werk, enz.).

Na het beëindigen van de test, tonen de resultaten aan welke werkgebieden de voorkeur van de gebruiker heeft.

De AIT is beschikbaar voor organisaties die werken met mensen met een verstandelijke beperking maar ik zie alvast heel wat mogelijkheden voor andere doelgroepen om de interesses voor werk te screenen.

Je kan de AIT terugvinden op www.arbeidsinteressetest.be

Het doel van de AIT is om de interesses voor werk van onze doelgroep regelmatig te screenen.

Heb je interesse om de test gratis uit te proberen? Stuur dan een mailtje naar Raf.Hensbergen@mpi-oosterlo.be

De AIT zal gratis aangeboden worden aan alle leden van het Platform Begeleid Werken (www.begeleidwerken.be).

Pictostudio Hallo’ een chat- en messaging app

Spelpartners ontwikkelde ‘Pictostudio Hallo’ een chat- en messaging app waarmee cliënten elkaar en hun netwerk (ouders, familie, vrienden, begeleiders) veilig simpele berichten met Visitaal-pictogrammen kunnen sturen.

Veel apps met pictogrammen zijn bedoeld om informatie tussen begeleider en cliënt te delen. Zij hebben een app ontwikkeld waarmee cliënten onderling kunnen communiceren. Zo kunnen ook cliënten met een verstandelijke beperking profiteren van technische ontwikkelingen, maak je ze digitaal vaardiger en vergroot je hun wereld.

De Visitaal-pictogrammen zijn ingedeeld in meerdere categorieën. Het aantal pictogrammen dat een cliënt tot zijn beschikking heeft kan op basis van zijn of haar niveau worden aangepast. Een bericht bestaat uit maximaal zes pictogrammen. Een pictogram wordt voorgelezen als je het een seconde lang aanraakt.

De app is in samenwerking met Middin ontwikkeld en binnenkort beschikbaar voor Android en iOS (iPhone). De app zou ook bruikbaar zijn voor oudere toestellen.

Meer info vind je op https://www.pictostudio.nl/pictostudio-hallo/

Time Timer

“Hoeveel tijd hebben we nog?” is een veel gestelde vraag. Verstreken tijd is een abstract begrip, moeilijk te begrijpen en nog moeilijker te beheren. Maar het leren omgaan met tijd is voor velen de eerste stap naar zelfstandigheid. Het is daarom belangrijk het begrip verstreken tijd goed te begrijpen om efficiënt te leren omgaan met tijd.

Sinds het ontstaan van de Time Timer ben ik fan van dit hulpmiddel om nauwkeurig de resterende en verstreken tijd bij een opdracht aan te duiden.

Het gamma is inmiddels zo uitgebreid dat we graag verwijzen naar hun website om alle producten en wat nieuw is te bekijken.

De Time Timer helpt kinderen en volwassenen bij het verwerven van inzicht rond tijd (1 uur) , het plannen van een taak, een spel, een opdracht enz. omdat men visueel kan waarnemen hoeveel tijd hen nog rest. De rode schijf wordt tegen de wijzerzin op de gewenste tijd (max. 6O minuten) ingesteld. De rode zone duidt de resterende tijd aan en verdwijnt naarmate de tijd verstrijkt.

Het nieuwe model Timer Plus  heeft een transparant kunststof glas waarmee de bekende rode schijf wordt beschermd

Met de Time Timer blanco kaarten biedt men nieuwe mogelijkheden om de Time Timer te gebruiken omdat je zelf creatief aan de slag kan gaan. Door visualisaties te plakken op de blanco voorkant of er met ene afwasbare stift op te schrijven, markeer je de tijdsverminderingen ipv het gebruik van cijfers.

Een softwareprogramma maakt het mogelijk om de Time Timer te projecteren op een groot scherm zodat het ook gebruikt kan worden bij examens, een activiteit in een klas of een quiz.

Op de website www.timetimer.nl kan je de verschillende producten bekijken

Time Timer Pictogram Kit

De Time Timer Magnetic Pictogram Kit is een aanrader en een makkelijk te gebruiken hulpmiddel voor kinderen die iets meer ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijkse bezigheden. Het gebruik van pictogrammen is het meest effectief in combinatie met een Time Timer. De pictogrammen kunnen helpen bijvoorbeeld de zelfstandigheid te vergroten en een besef van tijd te ontwikkelen tijdens allerlei dagelijkse bezigheden, zoals aankleden, persoonlijke hygiëne, spelen, school en diverse andere activiteiten.

De set is magnetisch, duurzaam en klaar voor gebruik. U hoeft niets te printen of te knippen, er hoeft geen lijm, klittenband of plakband gebruikt te worden. De illustraties zijn eenvoudig en makkelijk te begrijpen voor ieder kind. Er hoort een magnetische deurhanger, een handig tasje voor vier pictogrammen en een magnetisch bord bij dat niet alleen door kinderen kan gebruikt worden.

Voor ik het vergeet: tabletgebruik bij zorgplanning bij personen met dementie

Woonzorgcentrum De Ruyschaert (Marke/Kortrijk) sleepte de prijs ‘Passie voor Palliatieve Zorg’ in de wacht met hun project ‘Voor ik het vergeet’. Daarvoor ontwikkelde het woonzorgcentrum een app, in samenwerking met het expertisecentrum dementie Vlaanderen en de Federatie Palliatieve zorg Vlaanderen, die als instrument dient voor het voeren van gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie. Met de toestemming van de familie bespreekt het personeel met bewoners met dementie hun persoonlijke toekomstige zorg. Wat zijn hun wensen naar medische zorgen, voeding, of levenseinde? Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een tablet waarbij verschillende thema’s rond vroegtijdige zorgplanning visueel worden geïllustreerd met foto’s.  In eerste instantie is de app bedoeld voor personen met dementie maar is flexibel om toegepast te worden in andere settings, bijvoorbeeld bij personen met een fysische zorgbehoefte, in de thuiszorg of in de gehandicapten sector.
Ivan Vandecandelaere werkt onder andere als referentie persoon dementie in het WZC De Ruyschaert. Samen met enkele collega’s stond hij aan de basis van de ontwikkeling van de app waar hij ondertussen al 6 jaar mee bezig is.

Meer info op www.voorikhetvergeet.be

Kinderplanborden

Voor kinderen vanaf 2 tot 3 jaar zijn er  magnetische plooibare  pictogrammen en planborden om hen te helpen bij de ontwikkeling van tijdsbesef en zelfredzaamheid. De  pictogrammen zijn vrolijk, aantrekkelijk, duidelijk en overzichtelijk .

De serie Zonneroosje heeft een aparte uitvoering voor jongens en meisjes en is verkrijgbaar met verschillende kaderkleuren, waardoor het door meerdere kinderen op 1 planbord is te combineren. De gebruikte kaderkleuren trekken tevens de aandacht naar het pictogram.

De serie Morgenster zijn pictogrammen voorzien van een achtergrond kleur, hetgeen door velen als rustiger wordt ervaren.

De planborden zijn ontworpen voor verschillende leeftijden en met verschillende doeleinden. Voor de jongste kinderen zijn er planborden die werken met herkenning van de dagen door middel van diertjes boven de dagen of door middel van verschillende kleuren voor de dagen. Voor de oudere kinderen zijn er leuke maar overzichtelijke borden die wat algemener en tijdlozer zijn.

Tevens bieden zij een aantal beloningskaarten, aftelkalenders en planners aan die je gratis kan downloaden.

Meer info: www.kinderplanborden.nl

Inclusief vergaderen: meer dan een cliëntvergadering

Heel wat voorzieningen organiseren vergaderingen met en voor hun cliënten.

Maar wat verstaan we onder bewonersvergadering, gebruikersoverleg of cliëntenraad?

  • Hoe krijg je de directie en het beleid zo ver dat zij bereid zijn om hier tijd en middelen in te investeren?
  • Waar dien je rekening mee te houden tijdens de voorbereiding, de vergadering zelf en het maken van het verslag?
  • Welke visualisaties en hulpmiddelen kan je inzetten om de betrokkenheid te vergroten?

Bart Serrien en Chris De Rijdt gingen de uitdaging aan om vergaderen met cliënten toegankelijker te maken zodat cliënten volwaardig kunnen deelnemen aan een overleg .Zij introduceren het begrip ‘inclusief vergaderen’.

De auteurs laten zien hoe inclusief vergaderen een proces is en wat dit in de praktijk betekent. Je vindt er heel wat suggesties en mogelijkheden in terug waaruit je zelf een keuze kan maken om je eigen vergaderingen op te starten of te verfijnen. De hulpmiddelen en tips komen vooral uit praktijkervaring in het vergaderen met personen met een verstandelijke beperking. Toch zijn die ook toepasbaar op alle doelgroepen waar communicatie en denkprocessen moeilijker zijn: het helpt je vergaderingen te ondersteunen bij laagtaalvaardigen, anderstaligen, senioren, kleuters en jongeren met of zonder beperking. De tips zijn niet alleen bruikbaar voor vergaderen met cliënten, maar nodigen de lezer tegelijkertijd uit de eigen teamvergadering kritisch te bekijken.

Voor dit boek heeft Bart Serrien heel veel gevisualiseerd materiaal ontwikkeld dat u op maat van uw cliënt kan aanpassen.

Bij de verschillende aspecten van het vergaderen wordt telkens een link naar gevisualiseerd materiaal en sjablonen voorzien. Zo kan je meteen zelf aan de slag.

Verkrijgbaar vanaf eind april 2018 bij Garant Uitgevers                                          ISBN: 9789044136098                                                                                                          Prijs: € 18.50 

Wie interesse heeft in een workshop of presentatie ‘inclusief vergaderen: meer dan een cliëntvergadering”, kan ons contacteren via mail. 

 

Het spel van de verbeelding

Het Spel van de Verbeelding vertrekt van de wereld van dementie : aan de hand van kaarten met heldere beelden leert men nieuwe verbanden te leggen en luchtige verhalen te vertellen. Dit geeft zuurstof aan de dagelijkse gesprekken en verhoogt de levenskwaliteit. Onderzoeker Kasper Bormans (KU Leuven)  kwam erachter dat mensen met dementie vaak nog speels, humoristisch en in staat zijn om out-of-the-box te denken en te associëren. De doos bevat 165 verbeeldingskaarten en een inspirerend boekje.

Oog voor kwaliteit: visualiseren van kwaliteitszorg

Visualiseren van kwaliteitszorg is een onmisbare schakel in het werken aan kwaliteitsverbetering: de informatie geeft inzicht en overzicht, verdieping en vaak nieuwe invalshoeken. Bij het doorgronden van een situatie, het onderzoeken van nieuwe denkrichtingen of het uitwerken en toepassen van de juiste verbeteracties is het visualiseren van informatie van groot nut.

Zowel individueel als in groep geeft het visualiseren van kwaliteitszorg de volgende effecten:

  • het brengt de informatie over op een andere manier; genuanceerder, creatiever, laat een groter beeld zien, geeft aha-erlebnis, kan beïnvloeden en enthousiasmeren;
  • het kan prikkelen, associëren en imagineren;
  • het roept beelden op die wij in woorden niet adequaat kunnen beschrijven

Op vraag van het VVSG werkte ik mee aan het boek “oog voor kwaliteit: visualiseren van kwaliteitszorg” waar ik een hoofdstuk besteed aan het visualiseren van de kwaliteitszorg , visualiseren in woonzorgvoorzieningen en visualiseren bij laagtaalvaardige mensen.

Meer info: www.politeia.be

Stappenplannen verpleging en verzorging

Een praktisch boekje met 24 visuele stappenplannen voor de verpleging, en verzorging in de ouderenzorg. In deze duidelijke beeldverhalen met pictogrammen worden veel voorkomende verzorgende handelingen in mantelzorg en ouderenzorg op een toegankelijke manier in beeld gebracht.

Het is oorspronkelijk ontwikkeld als laagdrempelige ondersteuning voor toepassing in verzorgingstehuizen maar kan ook gebruikt worden voor personen met een verstandelijke beperking. Het boekje is gelamineerd waardoor het ook in een vochtige omgeving gebuikt kan worden.

Meer info: www.spelpartnershop.nl