Bewonersoverleg

als we cliënten inspraak willen geven, dienen ze ook de informatie om keuzes te kunnen maken en hun eigen inbreng te kunnen doen, te begrijpen. Zicht krijgen op het verloop van een vergadering of de betekenis leren kennen van “inspraak” is niet altijd evident. De verschillende aspecten van inspraak en vergaderen worden daarom best kort toegelicht en gevisualiseerd zodat het overleg visueel ondersteund kan worden.