Praktijkboek over oplossingsgericht werken en visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking

Vanaf mei 2017: herwerkte versie met gevisualiseerde complimenten, een hoofdstuk rond Kid’s Skills en de 15 stappen van Kid’s Skills gevisualiseerd.  

Oplossingsgericht werken is zoveel meer dan een gespreksmodel of een verzameling technieken. Het gaat over een manier van omgaan met elkaar, in het leven staan en kwaliteit geven aan het eigen leven en dat van anderen.

Begeleiders focussen hoe langer hoe meer op het samen zoeken naar een oplossing en minder op de problemen waar de cliënt soms nog tegen aanloopt. De gesprekken met cliënten zijn anders, ze groeien en zetten stappen om verandering teweeg te brengen.

Dit praktijkboek inspireert en geeft handvatten om oplossingsgericht aan de slag te gaan. Het gebruik van visualisaties helpt hierbij. De voorbeelden in het boek kunnen op maat worden aangepast.

Het boek is gevisualiseerd met Sclera-pictogrammen en bevat een unieke code waarmee je alle bijlagen in kleur kan downloaden.

Het boek kan je bestellen via Sclera.

Over de auteur(s):

Chris De Rijdt, bachelor in de orthopedagogiek, is praktijklector aan de Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn. Ze werkte voordien als begeleidster/groepschef bij mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met gedragsproblemen.

Bart Serrien is de bezieler en de ontwerper van de Sclera-pictogrammen. Sclera, met zetel in Zwijdrecht (B), biedt ondersteuning aan uiteenlopende doelgroepen door het ontwerpen van pictogrammen en vorming op maat rond het gebruik van pictogrammen.

Chris Van Dam is staflid van het Korzybski Instituut in Brugge en praktijklector aan de Hogeschool Gent. Hij is vooral actief als coach, supervisor en trainer.

Wie interesse heeft in een presentatie of een workshop “oplossingsgericht werken bij personen met een verstandelijke beperking” kan ons contacteren via mail. 

 

Ondersteuningsplan

Vanuit het emancipatorisch gedachtegoed is het essentieel dat personen met een beperking betrokken worden bij hun ‘handelingsplan – evolutiebespreking – ondersteuningsplan’ of hoe je het ook wil noemen.

Ik kies bewust  voor een ondersteuningsplan dat gevisualiseerd is ipv. te werken met een getypte versie  die al te vaak in het bureel van de begeleiding belandt.
De kwaliteitsdomeinen van Schallock worden gebruikt om  cliënten te bevragen naar de kwaliteit van hun leven. Je vindt deze gevisualiseerd als bijlage in het boek ” werken met visualisaties”.

Social Story’s (sociale leerverhalen )

Social story’s worden gebruikt bij kinderen met autisme om hen een leidraad te bieden, enkele stappen aan te leren om toe te passen in moeilijke situaties.
Het gaat dan om situaties waarin ze dichtklappen, vast zitten en zelf niet meteen de goede oplossing kunnen bedenken of om situaties waarin je hen een andere gedraging wil aanleren.

Ervaring leert dat ze dikwijls een strategie makkelijker opnemen wanneer die aangeboden wordt in een verhaal en visueel voorgesteld wordt. Ze nemen dit makkelijker op dan wanneer je het hen gewoon verteld. Ze onthouden het hele verhaal, de kaart, maar kunnen er ook op elk moment naar teruggrijpen.

In een social script wordt slechts één ‘regel’ verwoord en gevisualiseerd vb. ‘Je kijkt een persoon aan als je tegen hem praat’ of ‘zeg beleefd dank u als iemand je iets geeft’.

Deze scripts kunnen verwerkt worden in een heel verhaal, het wordt dan een aaneenschakeling van actie-reacties die je het kind wil aanleren.

Op de website http://www.sociaalopstap.nl/ vind je heel wat voorbeelden die je gratis kan downloaden.