Autigym

Autigym betekent: speciale gymlessen voor die leerlingen met autisme die in de gewone gymles onvoldoende tot beweging kunnen komen.
De methodiek Autigym bestaat uit twee delen nl. een praktische werkmap met een korte theoretische inleiding. Er staan ongeveer 90 verschillende oefeningen in. Deze zijn onderverdeeld in 10 motorische activiteiten zoals werken met de bal, klauteren, zwaaien enz… De oefeningen zijn gevisualiseerd door pictogram-achtige tekeningen. Op de achterkant van de tekening staat de oefening in een duidelijke korte zin weergegeven.  Naast de map bestaat er een ondersteunende video die een helder zicht geeft op de methodiek in zijn geheel.

Het is belangrijk dat de toestellen klaarstaan voordat de leerlingen binnenkomen. Nog rondlopen en sjouwen met materiaal geeft direct al veel onrust die je vaak niet meer kan wegnemen.

Duid de individuele plaatsen aan  met een vaste kleur, foto of tekening zodat  leerlingen, direct nadat ze de zaal binnenkomen, kunnen gaan zitten. Deze plek (bank, lijn op de grond, mat) is de start-, wacht- en eindplaats van de les.

Stel het materiaal zo op dat er voor iedere leering een oefenplaats is. Iedere leerling werkt, zeker in het begin, individueel. Na enige tijd van intraining kun je voor enkele leerlingen momenten aanbrengen waarop leerlingen samen op een plaats aan het werk zijn en waarbij het ‘samenwerken’ begint met heel eenvoudige oefeningen zoals bv het wachten op een beurt, een bal overrollen enz..

Na binnenkomst gaan de leerlingen op de wachtplaats zitten. Direct wordt de time-timer in werking gezet. De leerlingen ervaren dit als heel duidelijk: “Als het rood weg is, is de tijd op.Je stopt dan, ook als je nog niet helemaal klaar bent. ‘

Alle oefeningen staan opgesteld in de ruimte. Bij elke oefening hangt een grote pictografische tekening van de oefening.

Iedere leerling heeft een persoonlijk takenbord, met daarop dezelfde pictografische tekeningen in het klein. Dit takenbord geeft de volgorde aan waarin deze leerling de oefeningen moet afwerken.

Als de naam van de leerling genoemd wordt, pakt deze leerling het bovenste kaartje van zijn takenbord en gaat op ‘zoek’ naar de grote afbeelding die gelijk is aan zijn kaartje. Behalve aan de tekening is de plaat ook herkenbaar aan de kleur want iedere motorische activiteit heeft zijn eigen kleur.

Het kleine kaartje wordt in het bakje onder de grote afbeelding gelegd: de leerling heeft ingecheckt en kan beginnen met oefenen.

Iedere oefening heeft een duidelijk, steeds terugkerend, begin- en eindpunt. De weg die gegaan moet worden, wordt aangegeven door middel van bv. voeten. Het aantal herhalingen dat gedaan moet worden, wordt aangegeven door middel van materiaal.

Voor het bestellen van de methode kan u bellen naar 072-5409561 of mailen: m.ronde@de-alk.nl

“Watwijzer” voor de vrije tijd

Een uitgave die helaas niet meer te koop aangeboden wordt maar mogelijks wel kan inspireren is De Wat Wijzer.

Kinderen (volwassenen) met autisme hebben dikwijls moeite met het invullen van hun vrije tijd en dat veroorzaakt soms spanningen. Dit komt vooral omdat ze moeite hebben met het kiezen. De Wat wijzer is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. De bijgeleverde picto’s zijn speciaal voor kinderen met autisme ontwikkeld, maar zijn uiteraard ook bruikbaar voor andere cliënten.

De “Wat wijzer” is een speciaal ingebonden A4-boek, dat een vaste denk-stra-tegie aanreikt om een activiteit te kunnen kiezen. Doordat steeds dezelfde denk-stappen herhaald worden, maakt men zich deze denkstrategie uiteindelijk eigen en leert men zelfstandig activiteiten te kiezen om zijn vrije tijd mee in te vullen. De “Wat wijzer” kan gebruikt worden op alle vrije momenten van de dag wanneer er geen afgesproken, vaste taak of activiteit gepland is. De te kiezen activiteit kan van 5 minuten tot een halve of hele dag duren. Op voorhand of ter plekke kun je door dit visualisaties-teem structuur aanbieden.

De keuze wordt opgebouwd: binnen of buiten en dan pas alleen of samen spelen . Het niet gekozen deel klapt naar achteren (uit zicht) . Men kan per activiteit kiezen voor een picto met of zonder klok. De picto’s van de verschillende activiteiten worden in die bepaalde volgorde in het boek geschoven.

Tijdens mijn vormingen kan ik de oorspronkelijke versie nog tonen. Aangezien hij niet meer verkrijgbaar is, hebben we een eigen versie gemaakt met Sclera pictogrammen. 

Fotostappers

Fotostappers zijn visuele stappenplannen met pictogrammen voor huishoudelijke handelingen voor het speciaal onderwijs en mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De set bestaat uit tien handige boekjes waarin veel voorkomende huishoudelijke handelingen worden uitgelegd in eenvoudige stappenplannen met foto’s en Visitaal-pictogrammen. Fotostappers bevorderen de zelfstandigheid in wonen, werken en vrije tijd in de thuissituatie of in een voorziening.

In elk boekje wordt met behulp van foto’s en Visitaal-pictogrammen op heldere wijze een stappenplan getoond voor eenvoudige dagelijkse handelingen zoals ‘koffie zetten’, ‘Bed opmaken’ of ‘De afwasmachine bedienen’.

Bij elk boekje hoort ook een Stappenkaart waarop kan worden bijgehouden welke stappen al gedaan zijn en een Certificaat.

Onderwerpen zijn: tafels schoonmaken, tafel dekken, afwassen, afdrogen, bed opmaken, thee zetten, koffie zetten, wasmachine, wasdroger en strijken

De Fotostappers zijn een gezamenlijke uitgave van  VSO De Heldring, Spelpartners en Visitaal.

Meer info: www.spelpartnershop.nl