Memory wvisualiseren2015!allet of geheugenboekje

Het klinkt ingewikkeld maar het is niet meer dan een klein boekje met belangrijke gegevens dat  steun kan bieden bij het herinneren van namen of gespreksonderwerpen en zou kunnen helpen bij het oplossen of voorkomen van moeilijk gedrag. Je gebruikt best een klein boekje zodat de persoon het altijd bij zich kan hebben. Zorg er voor dat je de inhoud eenvoudig houdt en dat je de persoon  niet overstelpt met informatie. Het spreekt voor zich dat je de zinnen kort dient te houden en je de woordenschat van de persoon zoveel mogelijk gebruikt. Eventueel kunnen er foto’s of prenten bij gekleefd worden. Een variant hierop zijn “Reminding cards“: kleine kaartjes waarop dagelijkse handelingen of voorwerpen worden afgebeeld en waarbij steeds vermeld wordt wat het doel hiervan is. Deze kaartjes kunnen door de persoon met dementie zelf of door familieleden/ hulpverleners gebruikt worden. Ik  maakte  voor mijn moeder een boekje dat ze zelf een naam gaf “ Mijn boekje “ met als ondertitel “als ik iets niet meer zo goed weet , kan ik het hier lezen.” Ik kies er altijd voor om wat ik ook schrijf  of maak voor haar steeds in de ik-vorm te formuleren omdat het uiteindelijk om haar draait! Soms bladert ze regelmatig in dit boekje en raadpleegt ze het als iets niet duidelijk is, soms legt ze het weg of is ze het kwijt. Ik heb er bewust voor gekozen om geen foto’s of prenten bij de geschreven tekst te kleven omdat mijn moeder geschreven taal nog begrijpt en zij niet of nauwelijks naar afbeeldingen kijkt.

Ondersteunend Communiceren: werken met visualisaties

Sinds het eerste boekje “werken met visualisaties” is er heel wat gebeurd op vlak van ondersteunende communicatie en werken met visualisaties. Er zijn heel wat nieuwe producten verschenen en de vraag naar uitgewerkte initiatieven naar aanleiding van bepaalde thema’s nam alsmaar toe. Dit vernieuwde boek is niet alleen qua lay out in een nieuw kleedje gestoken maar gaat bovendien ook verder in op het thema visualiseren bij laagtaalvaardige mensen. De extra thema’s uit het vorige boek zoals het visualiseren van een bewonersvergadering, het bepalen van het communicatie niveau en communicatieprofiel, visualisaties bij een ziekenhuisopname en het werken met Pictoselector blijven uiteraard behouden.

Opnieuw wordt er veel aandacht besteed aan nieuw beschikbaar materiaal.

De bijlages die met de unieke code in het boek gedownload kunnen worden worden op de website van Garant zijn aanzienlijk uitgebreid.  Je vindt er het communicatieprofiel van Kudding en Partners én Blokhuis & Van Kooten, de brochure ondersteuning bieden aan mensen met dementie, een uitgewerkte bundel sociale vaardigheden gevisualiseerd met Pictoselector,  een voorbeeld van een ondersteuningsplan, de kwaliteitsdomeinen van Schalock en hoe je zelf een eenvoudig communicatieboekje kan maken.

Het herwerkte boek is opnieuw een praktische handleiding geschreven vanuit mijn persoonlijke ervaringen en initiatieven van collega’s. Ik wens dan ook te benadrukken dat ik dit boekje zie als een praktische gids en niet als een theoretisch wetenschappelijk werk. Het is bedoeld als een concreet hulpmiddel voor begeleiders en ouders die vertrouwd zijn met personen met een beperking.

Omdat ook dit boek slechts een momentopname is en er wellicht nog heel wat zelfbedachte of bestaande systemen aan toegevoegd kunnen worden, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een warme oproep doen om alle bedenkingen, aanvullingen en eigen systemen door te geven via chrisderijdt@belgacom.net zodat dit boekje vervolledigd kan worden.

Te verkrijgen bij Garant, ISBN 978-90-441-3548-0 19,90 €

Ondersteunende communicatie bij personen met dementie

De tweede geheel herziene druk bevat heel wat nieuwe producten en heeft extra aandacht voor personen met dementie en een verstandelijke beperking. Nieuw is ook het communicatieprofiel en filmmateriaal dat u kunt downloaden.

Na het eerste boek “ondersteunend communiceren bij dementie” is ook dit boek opnieuw geschreven in samenwerking met Wilma Scheres, auteur van het boek “Totale Communicatie” .

Het boek is bestemd voor familieleden en mantelzorgers in de thuissituatie, voor professionals maar ook voor iedereen die in zijn omgeving “geslaagde communicatie met een persoon met dementie” een kans wil geven.

Met dank aan Wilma Scheres, GH psycholoog en communicatiedeskundige voor mensen met een communicatieve beperking.

Bestellen kan via www.bsl.nl (Bohn Stafleu van Loghum) ISBN 9789036816991 17, 50 € .

Wie interesse heeft in een presentatie of een workshop “ondersteunend communiceren bij personen met dementie”  kan ons contacteren via mail. 

Totale communicatie

Het boek is ontstaan vanuit de praktijk van een voorziening in Nederland die zich gespecialiseerd heeft in communicatie. De theorie wordt slechts kort belicht. In de nieuwe versie krijgt u eerst schalen en modellen uitgelegd die gebruikt kunnen worden om het communicatieniveau vast te stellen. Vervolgens is het nodig om de beschikbare middelen of systemen, die aansluiten bij het niveau van de cliënt, te bekijken. Pas daarna is het mogelijk om een comunicatieplan op maat van de cliënt op te maken. Aan de hand van een casus wordt het boek inzichtelijk en toepasbaar gemaakt.

Het boek ‘Totale communicatie’ kost 35,50 euro excl. verzendkosten en is in de boekhandel verkrijgbaar.
Uitgeverij Elsevier, ISBN 90 35 227 506
Weerklank

Kiezen wat je eet

Niet iedere cliënt kan zelf aangeven wat hij of zij wil eten of drinken. Daarom hebben wij een handige kaartenbak ontwikkeld die cliënten helpt een keuze te maken. Met behulp van deze kaartenbak hebben ze meer zeggenschap over hun leven. Op de kaarten staan eenvoudige foto’s en pictogrammen. Dankzij de duidelijke pictogrammen en kleuren kunnen de cliënten zelf een keuze maken. De kaartenbak bestaat uit 572 kaarten. Deze zijn gerubriceerd in categorieën zoals drinken, fruit, groenten, snoep en ijs, koek en taart. Daarnaast zijn er kaarten van het ontbijt, de lunch, het eten tijdens feestdagen en bijzondere maaltijden en lekkernijen. De kaartenbak kan op diverse manieren ingezet worden, bijvoorbeeld in een spel- en leervorm.

Werkwijze

Op de voorkant staat een professionele, heldere foto van het product met de naam er bij. Op de achterkant wordt met pictogrammen de rubriek waartoe het product behoort aangeduid. Alle rubrieken hebben een kleur waardoor de herkenbaarheid door gebruik groter wordt voor mensen die niet kunnen lezen. De rubrieken worden van elkaar gescheiden door een tabblad.

De 552 kaarten zijn standaard verpakt in een stevige bewaardoos en gedrukt op verdikt papier. Het is ook mogelijk om de kaarten gesorteerd in een bewaarmap met plastic foto-insteekhoezen te bestellen

De kaartendoos kost € 80,- excl. verzendkosten en 19% BTW. De bewaarmap wordt kant- en klaar aangeleverd voor € 100,- excl. verzendkosten en 19% BTW . U kunt een bestelformulier downloaden op www.sheerenloo.nl of mailen naar fotokaarten@sheerenloo.nl

Pictogenda

De Pictogenda bestaat al sinds 1997. Elk jaar probeert men hem zo goed mogelijk aan te passen en voegt men nieuwe pictogrammen toe. Je kan nu ook digitaal de agenda bekijken en enkele voorbeelden gratis downloaden zoals de vakantiepaklijst.

Uit reacties van bewoners vernamen wij dat de aankoop van deze agenda niet altijd voor iedereen financieel haalbaar is: een alternatief is om zelf je eigen week- of jaarkalender te maken.

Naast de pictoagenda biedt deze uitgeverij jaarlijks nieuwe producten aan op de  website  http://www.pictogenda.nl.

Het ziekenhuisboek

Naar het ziekenhuis gaan is niet aangenaam. En voor mensen die een beperkt abstractievermogen en tijdsbesef hebben is het vaak moeilijk te overzien.

Met het  Picto ziekenhuis boek  kan een ziekenhuisopname gestructureerd, voorbereid en begeleid worden. Eenmaal weer thuis is het een praktisch hulpmiddel om de ervaring te verwerken. Het werkboek bevat weinig tekst, veel tekeningen en bijna 400 handige pictogramstickers. Tevens is er genoeg ruimte om er zelf iets in te plakken of te schrijven. Op die manier kan er een heel persoonlijk boek van gemaakt worden.

Helaas biedt pictogenda dit product niet langer aan!

Het vakantieboek

Vakantie is leuk, maar het is vaak wel een hele onderneming voor mensen met een beperkt begripsvermogen of mensen met autisme. Door alles wat er bij komt kijken is een vakantie soms moeilijk te overzien. In deze werkmap komen in begrijpelijke afbeeldingen alle aspecten van de vakantie aan bod. Wanneer ga ik?, Waar ga ik heen?, Paklijst, Reisplanner, Gezondheid en Kaartje sturen, kan de vakantie worden voorbereid.

Het verhuisboek

Een verhuizing is vaak een hele onderneming. Vooral voor mensen met een beperkt abstractievermogen en tijdsbesef is een verhuisproces meestal niet te overzien. De makers van de Pictogenda hebben een compleet werkboek met stickers en ruimte voor foto’s en tekeningen. In begrijpelijke afbeeldingen komen alle aspecten van de verhuizing aan bod. Praktische aspecten als het inpakken, de verhuizing zelf, de inrichting en aanschaf van spullen. Maar ook emotionele aspecten, zoals mensen van wie je afscheid gaat nemen en het kennismaken met nieuwe mensen. Het Pictogenda Verhuisboek biedt hiermee een optimale voorbereiding op een verhuizing en een gedegen begeleiding daarvan.