Ik mis je zo

Foto en pictogrammenset: ‘Ik mis je zo’
Ook mensen met een verstandelijke beperking ervaren verdriet en voelen zich eenzaam wanneer ze iemand verliezen door de dood. Zij hebben het extra moeilijk om dat wat ze voelen te begrijpen en betekenis te geven, daarom hebben ze vaak minder controle over hun gevoelens en zijn ze onderhevig aan grote stemmingswisselingen. Herhaling, concrete, gedetailleerde en gevisualiseerde aanwijzingen kunnen hun begripsvermogen ondersteunen en hen helpen hun emoties en de beleving ervan enigszins terug onder controle te krijgen. Visualisaties kunnen helpen om over omgaan met de dood te praten of om het verlies te verwerken. ‘Ik mis je zo’ bestaat uit meerdere delen. In een handboek krijgt de begeleider uitgelegd hoe te handelen bij rouw en verdriet bij mensen met een verstandelijke beperking. Voor de rouwenden zelf is er een werkboek dat nadien dient als herinneringsboek aan de overledene. Deze duidelijke visualisaties zijn herkenbaar en kunnen gebruikt worden om het hele gebeuren zo visueel en herkenbaar mogelijk te maken. Deze uitgave is voor mij een aanrader maar jammer genoeg is dit product niet meer te verkrijgen.  Een alternatief is de extra pagina ‘overlijden en rouw’ van de communicatiemap ‘meer dan 1000 woorden‘ op de website van Sclera.

https://www.sclera.be/resources/img/iris/1000woorden/uitbreiding/overlijden.pdf

Toolbox JR voor jongeren en justitie

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB jongeren) komen relatief vaak in aanraking met politie en justitie.  Het is voor professionals een hele uitdaging om deze groep op het juiste spoor te krijgen of te houden. De visuele hulpmiddelen uit de Toolbox JR zijn speciaal ontwikkeld om in dit soort situaties ondersteuning te bieden.

Met deze hulpmiddelen kunt u direct aan de slag: het zijn laagdrempelige visuele tools om het gesprek met  jongeren  met een licht verstandelijke beperking te ondersteunen. Hiermee helpt u de jongere om beter inzicht en  meer grip te krijgen op zijn of haar gedrag.

De Toolbox is vooral bedoel voor jongeren  met een licht verstandelijke beperking (LVB jongeren met een IQ tussen 70 en 85) die een delict hebben begaan maar is zeker ook bruikbaar voor jongeren in de jeugdzorg.

De toolbox kost 60 euro en bestaat uit:

  • Pictokaarten: Een uitgebreide set Pictogrammen met criminogene factoren en andere begrippen uit de strafrechtelijke keten, aangepast aan het niveau van jongeren met een LVB.
  • Delictenkaart met een aantal veel voorkomende delicten.
  • Fotoboekje Strafzitting
  • Plattegrond van de rechtbank
  • Moeilijke Woordenboekje Jeugdzorg
  • Thermometer: een beproefd hulpmiddel om bijvoorbeeld risico’s en gevoelens van agressie in beeld te brengen en bespreekbaar te maken.

Meer info : www.spelpartnershop.nl

Pictogrammenwoordenboek

Pictogrammenwoordenboek is ontwikkeld door het Stedelijk onderwijs Kortrijk om de communicatie tussen school en allochtone ouders te verbeteren. Ruim 160 Sclera pictogrammen zijn vertaald in 29 talen. Te bestellen via de Sclera Shop.

Bestaat ook in een variant die gratis aangeboden wordt maar wel met minder begrippen via Klasse. Stickers voor leraren en ouders zijn kant klaar gemaakt en kunnen gratis gedownload worden.
Meer info htpp://www.klasse.be/leraren/help?id=15725

Fotostappers

Fotostappers zijn visuele stappenplannen met pictogrammen voor huishoudelijke handelingen voor het speciaal onderwijs en mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De set bestaat uit tien handige boekjes waarin veel voorkomende huishoudelijke handelingen worden uitgelegd in eenvoudige stappenplannen met foto’s en Visitaal-pictogrammen. Fotostappers bevorderen de zelfstandigheid in wonen, werken en vrije tijd in de thuissituatie of in een voorziening.

In elk boekje wordt met behulp van foto’s en Visitaal-pictogrammen op heldere wijze een stappenplan getoond voor eenvoudige dagelijkse handelingen zoals ‘koffie zetten’, ‘Bed opmaken’ of ‘De afwasmachine bedienen’.

Bij elk boekje hoort ook een Stappenkaart waarop kan worden bijgehouden welke stappen al gedaan zijn en een Certificaat.

Onderwerpen zijn: tafels schoonmaken, tafel dekken, afwassen, afdrogen, bed opmaken, thee zetten, koffie zetten, wasmachine, wasdroger en strijken

De Fotostappers zijn een gezamenlijke uitgave van  VSO De Heldring, Spelpartners en Visitaal.

Meer info: www.spelpartnershop.nl

Max bord

Max bord is gemaakt voor opdrachten op school maar is ook bruikbaar als pictobord omwille van zijn 7 klepjes in kunststof . Opdrachten kan je makkelijker in het bord schuiven op een A4 formaat. De rode kleur achter de klepjes kan verwijderd worden.  maxbord maxboard

Wij hebben het toegepast voor Jens. Jens is een jongen met een autisme spectrum stoornis, vraagt steeds “hoe lang nog?” tijdens de autorit. De Timetimer en wekker, houden geen rekening met files of onverwacht langere reistijden. Daarom hebben we de wegroute in beeld gebracht met het Max spelbord.

Als hij het wegbordje voorbij rijdt, doet Jens het klepje dicht en weet hij hoeveel bordjes er nog komen. Dit geeft hem een idee hoelang de rit nog zal duren, ongeacht de files.

Meer info: www.k2-publisher.nl

Beeldwijzer Thuiszorg

‘Hoe kan ik u helpen?’ Beeldwijzer Thuiszorg  is ontwikkeld door Intercultureel Netwerk Gent. Het is een beeldwoordenboek met Sclera Pictogrammen en foto’s dat de communicatie tussen verzorgenden en zorgvragers ondersteunt. De bedoeling is om de communicatie over verzorgingstaken te vergemakkelijken door pictogrammen en foto’s te gebruiken. De meest courante begrippen en situaties rond thuiszorg komen aan bod.  Blader al eens virtueel door de beeldwijzer .